A FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BEMUTATÁSA

Neve: Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 201048

Típusa: Alapfokú művészeti iskola

Székhely:             4743 Csengersima, Kodály köz 2.

Intézményvezető:       Andóné Kujbus Nóra

Telephelyei:        

4743 Csengersima, Kodály köz 2.
4441 Szorgalmatos, Közép u. 11.
4972 Gacsály, Petőfi u. 23.
4975  Méhtelek, Sport u. 1.
4971 Rozsály, Kossuth u. 37.  
4765 Csenger, Ady E. u. 13-15.
4355 Nagyecsed, Rózsás u. 1.
4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 12.
4371 Nyírlugos, Debreceni u. 2.
4562 Vaja, Leiningen u. 1.
4522 Nyírtass, Árpád u. 42.
4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
4517 Gégény, Rákóczi F. u. 42.
4543 Laskod, Móricz Zs. u. 24.
4556 Magy, Tompa M. u. 2.
4931 Tarpa, Kossuth u. 19/f
4931 Tarpa, Kossuth u. 25/b
4492 Dombrád, Kossuth u. 43.
4461 Nyírtelek, Iskola utca 2.
4461 Nyírtelek, Petőfi utca 42.
4355 Levelek, Kossuth u. 3.
4400 Nyíregyháza, Család u. 69. - Tanügyi iroda
4551 Nyíregyháza-Oros, Zsurló u. 38. - Jelmez és kelléktár

Az intézményalapító és fenntartó szerve

Krétakör Közoktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány (székhely: 4334 Hodász Széchenyi u. 10.)

A Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola 2007. szeptember 1-jén kezdte meg működését, A művészeti intézmények minősítése során a Free Dance AMI kiváló minősítést kapott.

Iskolánkban működő tanszakok

- táncművészeti ág: néptánc, társastánc, moderntánc tanszak;
- képző- és iparművészeti ág: képzőművészeti, grafika tanszak;
- szín- és bábművészeti ág: színjáték tanszak;
- zeneművészeti ág: billentyűs tanszak;

Pedagógiai Programunk fontos elemei: a helyi sajátosságok, tánchagyományok és szokások gyűjtése, azok beépítése a helyi tantervbe. Figyelünk a felzárkóztató, esélyegyenlőséget adó és tehetséggondozó feladatainkra. Versenyek, találkozók, kiállítások, táborok szervezésével több kistérség életében vállalunk szerepet. Iskolánk a maga sajátos eszközeivel, érzelmi és esztétikai neveléssel hozzájárul egy sokoldalú, művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. A művészeti nevelés, a személyiség fejlesztés egyik legkiemelkedőbb eszköze.

Immár hetedik alkalommal szervezünk művészeti iskolák számára területi minősítőt. A Krétakör Művészeti Verseny 1000 főt meghaladó létszámmal szervezzük meg különböző művészeti ágakban.

Nagy öröm számunkra, hogy minden évben országos versenyt szervezhetünk szólótáncos fiatalok számára, ahol a megye legjellegzetesebb táncait népszerűsítjük. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott két tanulónk is a Fölszállott a páva gyermek tehetségkutató televíziós műsorban.

Iskolánk évről évre meghívást kap Nemzetközi Táncfesztiválokra.  A törökországi Kocaeliben tartott gyermektánc fesztiválon 6-14 éves korosztályú gyermekek vesznek részt, ahol a gyerekek török családoknál vannak elszállásolva. Így a magyar és a török kultúra és hagyományok megismerésre kerülnek.

2014 augusztusban első alkalommal rendezte meg a Free Dance Nemzetközi Táncfesztivált a Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola és a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola több helyszínen: Nagyecsed, Erdőbénye, Dombrád, Kisvárda.  Mivel nagyon nagy sikere és visszhangja volt a fesztiválnak, így újra megrendeztük harmadik alkalommal a Free Dance Nemzetközi Táncfesztivált 2017 augusztusban.

Tanulóink közül a Fölszállott a páva tehetségkutató versenyen Hoksz Attila 2015-ben Közönségdíjas lett és megkapta „Az év legígéretesebb táncosa” díjat is. Tomócsik Milán 2016-ban középdöntőig jutott. ahol „ezüstpávás” lett.

Pedagógusaink eredményei

Pedagógusaink, oktatóink közül többen példát mutatnak aktív művészeti tevékenységükkel, versenyzőként, vagy egyesületi tag táncosaként tanítványainknak.

Jogszabállyal alapított díjban részesült pedagógusunk

Nagy Zoltán – Karácsony Sándor díj
Ködöböcz Sándor- Nivó díj

Kitüntetésben részesült nevelőink:

Andóné Kujbus Nóra   Koreográfusi díj 2012; PROURBE díj Nagyecsed 2013
Nagy Zoltán 2010/2011 tanévben kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült
Balázs Zsombor 2014/2015 tanévben kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült Baloghné Szabó Alíz 2013/2014, tanévben kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült
Kozákné Szűcs Andrea 2014/2015 tanévben kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült
Ködöböcz Sándor 2015/2016 tanévben kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült

Pedagógiai szakmai ellenőrzések

  • március: intézményvezetői önértékelés
  • 05.06. intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés
  • 10.05. Pedagógusminősítés: egy fő sikeresen minősült Pedagógus II. fokozatba került
  • 2017 október: Intézményi  önértékelés
  • 10.26. Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés

 A 2018-2019 tanév fontos információi

 A fenntartó által engedélyezett csoportok száma, évfolyamok a 2018/2019 tanévben

 

 

Tanszakok megnevezése

Telephely

Néptánc

Moderntánc

Társastánc

Képzőművészeti

Színjáték

Billentyűs

Pengetős

Csenger

 

6

2

 

 

 

 

Csengersima

 

 

2

 

 

 

 

Dombrád

2

 

1

 

 

 

 

Gacsály

 

 

1

 

 

 

 

Gégény

1

 

 

 

 

 

 

Laskod

1

 

 

 

 

 

 

Levelek

2

 

 

 

 

 

 

Magy

1

 

 

 

 

2

 

Méhtelek

1

 

 

 

 

 

 

Nagyecsed, Rákóczi u.

5

 

3

 

 

 

 

Nagyecsed, Rózsás u.

3

1

 

 

1

 

 

Nyírlugos

 

 

1

1

 

2

 

Nyírtass

3

 

 

 

 

1

 

Nyírtelek, Iskola u.

2

 

 

 

 

 

 

Nyírtelek, Petőfi u.

 

 

2

 

 

 

 

Rozsály

 

 

2

 

 

1

 

Szorgalmatos

 

 

 

1

 

1

 

Tarpa, Kossuth u. 19/f

 

 

 

 

 

 

1

Tiszalök

2

 

 

 

 

 

 

Vaja

5

2

 

1

 

 

 

Évfolyamok tanszakonként

EK1, EK2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, T7, T8

A1, A2, A3, A5, A6

EK2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, T7

A1, A2, A3, A4

A1, A2, A3, A4

EK1, EK2, A1, A2, A3, A4, A5, A6

A1

 

Telephelyeink és létszámadatok 2018. október 1-jei állapot szerint

Telephely

Művészeti ág

Létszám (fő)

Ebből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű (fő)

4765 Csenger, Ady Endre utca 13-15.

Táncművészet

180

83

4743 Csengersima, Kodály köz 2.

Táncművészet

41

16

4492 Dombrád, Kossuth u. 43.

Táncművészet

48

12

4972 Gacsály, Petőfi u. 23.

Táncművészet

24

11

4517 Gégény, Rákóczi u. 42.

Táncművészet

25

5

4543 Laskod, Móricz Zsigmond utca 24 .

Táncművészet

19

11

4355 Levelek, Kossuth L. u. 3.

Táncművészet

46

13

4556 Magy, Tompa M. u. 2.

Táncművészet

22

9

Zeneművészet

15

4975 Méhtelek, Sport utca 1.

Táncművészet

24

19

4355 Nagyecsed, Rákóczi utca 12.

Táncművészet

197

48

4355 Nagyecsed, Rózsás utca 1.

Táncművészet

108

27

Szín- és bábművészet

17

4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.

Zeneművészet

22

25

Táncművészet

22

Képző- és iparművészet

23

4522 Nyírtass, Árpád út 42.

Táncművészet

58

12

Zeneművészet

9

4461 Nyírtelek, Iskola u. 2.

Táncművészet

34

14

4461 Nyírtelek, Petőfi u. 42.

Táncművészet

38

16

4971 Rozsály, Kossuth utca 37.

Táncművészet

42

22

Zeneművészet

11

4441 Szorgalmatos, Közép út 11.

Képző- és iparművészet

24

3

Zeneművészet

10

4931 Tarpa, Kossuth u. 19/f.

Zeneművészet

6

0

4450 Tiszalök, Kossuth utca 43.

Táncművészet

44

20

4562 Vaja, Leiningen utca 1.

Táncművészet

140

85

Képző- és iparművészet

14

 

Térítési és tandíjak 2018/2019 tanévben

Az alapfokú művészeti iskolákban a térítési díj megfizetését a 2011 évi Nkt.16§(3). szabályozza.

 „(3)71 Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.”

A térítési díj számítását a 229/2012.(VIII.28.) korm.rendelet.34.§(1)b.35.§(1)b).és c) .36§(1) a).és (2) bekezdése  szabályozza.

                                                          Térítési díj mértéke                Tandíj mértéke

Képzőművészeti ág:                             3 000,-Ft-12 000,-Ft              4 000,-Ft-20 000,- Ft

Táncművészeti ág:                               3 000,-Ft-12 000,-Ft              4 000,-Ft-21 600,- Ft

Szín és bábművészeti ág:                     3 000,-Ft-12 000,-Ft              4 000,-Ft-20 000,- Ft

Zeneművészeti ág:                             10 500,-Ft- 42 000,-Ft           20 000,-Ft-30 000,-Ft


Az intézmény dokumentumai:

Megtekintéshez Adobe Reader szükséges!

 

Pedagógiai program és helyi tanterv 2.9 MB

Szervezeti és Működési Szabályzat 1.29 MB

Alapító okirat 3.51 MB

Működési engedély 2.05 MB

Házirend 405 KB

Adatkezelési szabályzat 2.35 MB